ارسال مطلب برای دگر

از شما دعوت میشود مطالب در اختیار خود را

در جهت غنا بخشیدن به محتوای دگر : دانشنامه گردشگری خوزستان برای ما ارسال کنید.

دگر مطالب ارسالی شما را بعد از ویرایش و تائید نهایی

به نام خودتان در دانشنامه گردشگری خوزستان قرار میدهد.

چنانچه مطلب ارسالی توسط شخص یا اشخاص دیگری

به غیر از شما تهیه شده است حتما مشخصات پدیدآورنده اصلی را ارسال نمائید.

توجه فرمائید که این فرم برای ارسال مشخصات اثر است و

برای ارسال اثر باید آن را توسط پست الکترونیک درج شده در ادامه همین فرم ارسال نمائید.

 

ارسال اطلاعات و آثار از این طریق برای دگر به معنای موافقت ارسال کننده

برای ویرایش آثار ارسالی تلقی شده و دگر خود را مجاز به ویرایش و تصمیم گیری

در استفاده با عدم استفاده از قسمتی یا تمامی اثر مربوطه میداند.

 

نوع مطلب ارسالی شما چیست ؟: متن
تصویر و عکس
نقشه
فایل صوتی
فایل ویدئو
سایر موارد
پدید آورنده اثر ارسالی کیست ؟: خودم پدید آورنده اثر هستم
من در تولید اثر مشارکت داشته ام
شخص یا اشخاص دیگری این اثر را پدید آورده اند
نام و نام خانوادگی پدید آورنده اثر :
توضیح مطلب ارسالی:

نام و نام خانوادگی ارسال کننده اثر :
تحصیلات :
شغل :
شهر :
نشانی پست الكترونيك ارسال کننده اثر :

تلفن تماس ارسال کننده اثر (در صرت نياز) :