عملیات و نبردهای جنگی هشت ساله دفاع مقدس
 


عملیات بدر
عملیات بیت المقدس
عملیات ثامن الائمه
عملیات خیبر
عملیات رمضان
عملیات طریق القدس
عملیات فتح المبین
عملیات کربلای 4
عملیات کربلای 5
عمليات و نبردهای جنگی
عملیات والفجر 8
عملیات والفجر مقدماتی